CookieWall.NET

Cookies Settings
// See https://www.brainsum.com/modules/custom/nbs_cookie_consent/js/cookieconsent_config.js?v=1.1 for examples
class CookieWall {
  constructor() {
    this.getRemoteCookie();
  }
  getRemoteCookie() {
    var xhttp2 = new XMLHttpRequest();
    var self = this;
    xhttp2.onreadystatechange = function () {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        if (xhttp2.responseText.length > 10) {
          self.setCookie("cconsent", xhttp2.responseText, 365);
        }
        self.initCookieConsent();
        self.addClickBinding();
      }
    };

    xhttp2.withCredentials = true;
    xhttp2.open("GET", "https://static.cookiewall.net/api/cookie/GetConsentCookie?domain=" + location.origin, true);
    xhttp2.send();
  }
  addClickBinding() {
    var self = this;
    document.getElementById("cconsent-modal").getElementsByTagName("button")[0].addEventListener("click", function () { self.updateRemoteCookie() })
    document.getElementById("cconsent-modal").getElementsByTagName("button")[1].addEventListener("click", function () { self.updateRemoteCookie() })
  }
  updateRemoteCookie() {
    console.log("update cookie");
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    var cval = this.getCookie("cconsent");
    xhttp.withCredentials = true;
    xhttp.open("GET", "https://static.cookiewall.net/api/cookie/UpdateConsentCookie?cookieValue=" + cval + "&domain=" + location.origin, true);
    xhttp.send();
  }
  getCookie(cname) {
    var name = cname + "=";
    var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
    var ca = decodedCookie.split(';');
    for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
      var c = ca[i];
      while (c.charAt(0) == ' ') {
        c = c.substring(1);
      }
      if (c.indexOf(name) == 0) {
        return c.substring(name.length, c.length);
      }
    }
    return "";
  }
  setCookie(cname, cvalue, exdays) {
    var d = new Date();
    d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
    var expires = "expires=" + d.toUTCString();
    document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
  }
  initCookieConsent() {
    window.CookieConsent.init({
      // More link URL on bar
      modalMainTextMoreLink: null,
      // How lond to wait until bar comes up
      barTimeout: 1000,
      // Look and feel
      theme: {
        barColor: '#2C7CBF',
        barTextColor: '#FFF',
        barMainButtonColor: '#FFF',
        barMainButtonTextColor: '#2C7CBF',
        modalMainButtonColor: '#4285F4',
        modalMainButtonTextColor: '#FFF',
      },
      language: {
        // Current language
        current: 'nl',
        locale: {
          nl: {
            barMainText: 'Deze website gebruikt cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie onder andere om je een ' +
              'optimale gebruikerservaring te bieden.',
            barLinkSetting: 'Cookie Instellingen',
            barBtnAcceptAll: 'Ja, ik accepteer cookies',
            modalMainTitle: 'Cookie instellingen',
            modalMainText: 'Cookies kunnen worden gebruikt om deze website advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen ' +
              'die aansluiten bij uw interesses. Cookies kunnen ook worden gebruikt om op sites van derden relevante advertenties te tonen.',
            modalBtnSave: 'Bewaar huidige instellingen',
            modalBtnAcceptAll: 'Accepteer alle cookies en sluit',
            modalAffectedSolutions: 'Website functies:',
            learnMore: 'Lees meer',
            on: 'Aan',
            off: 'Uit',
          }
        }
      },
      // List all the categories you want to display
      categories: {
        // Unique name
        // This probably will be the default category
        necessary: {
          // The cookies here are necessary and category cant be turned off.
          // Wanted config value will be ignored.
          needed: true,
          // The cookies in this category will be let trough.
          // This probably should be false if not necessary category
          wanted: true,
          // If the checkbox is on or off at first run.
          checked: true,
          // Language settings for categories
          language: {
            locale: {
              en: {
                name: 'Strictly Necessary Cookies',
                description: 'Necessary cookies help make a website more usable by enabling basic functions such as page navigation,'
                  + ' access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.',
              },
              nl: {
                name: 'Noodzakelijke cookies',
                description: 'Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie,' +
                  ' toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.',
              }
            }
          }
        },
        preferences: {
          needed: false,
          wanted: true,
          checked: true,
          language: {
            locale: {
              en: {
                name: 'Preferences',
                description: 'Preference cookies enable a website to remember information that affects the behavior and design of the website,'
                  + ' such as your preferred language or the region where you live.',
              },
              nl: {
                name: 'Voorkeuren',
                description: 'Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de '
                  + 'vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.',
              }
            }
          }
        },
        analytics: {
          needed: false,
          wanted: true,
          checked: true,
          language: {
            locale: {
              en: {
                name: 'Analytics',
                description: 'Statistical cookies help website owners understand how visitors use their website by collecting and reporting data anonymously.',
              },
              nl: {
                name: 'Statistieken',
                description: 'Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem'
                  + ' gegevens te verzamelen en te rapporteren.',
              }
            }
          }
        },
        marketing: {
          needed: false,
          wanted: true,
          checked: true,
          language: {
            locale: {
              en: {
                name: 'Marketing',
                description: 'Marketing cookies are used to track visitors when they visit different websites. Their goal is to display '
                  + 'advertisements that are tailored and relevant to the individual user. These ads thus become more valuable to '
                  + 'publishers and third-party advertisers.',
              },
              nl: {
                name: 'Marketing',
                description: 'Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun '
                  + 'doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties '
                  + 'worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.',
              }
            }
          }
        },

      },
      // List actual services here
      services: {
        advertising:
        {
          category: 'marketing',
          type: 'script-tag',
          search: 'advertising',
          language: {
            locale:
            {
              en: { name: 'Advertising' },
              nl: { name: 'Advertenties' }
            }
          }
        },
        // Unique name
        analytics: {
          // Existing category Unique name
          // This example shows how to block Google Analytics
          category: 'analytics',
          // Type of blocking to apply here.
          // This depends on the type of script we are trying to block
          // Can be: dynamic-script, script-tag, wrapped, localcookie
          type: 'localcookie',
          // Only needed if "type: dynamic-script"
          // The filter will look for this keyword in inserted scipt tags
          // and block if match found
          search: 'analytics',
          // List of known cookie names or Regular expressions matching
          // cookie names placed by this service.
          // These willbe removed from current domain and .domain.
          cookies: [
            {
              // Known cookie name.
              name: '_gid',
              // Expected cookie domain.
              domain: `.${window.location.hostname}`
            },
            {
              // Regex matching cookie name.
              name: /^_ga/,
              domain: `${window.location.hostname}`
            },
            {
              // Regex matching cookie name.
              name: /__ut/g,
              domain: `${window.location.hostname}`
            }

          ],
          language: {
            locale: {
              en: {
                name: 'Google Analytics'
              },
              nl: {
                name: 'Google Analytics'
              }
            }
          }
        }
      }
    });
  }
}

let cw = new CookieWall();